Sarkodie Shout out lyrics and Audio

 

Sarkodie Shout out lyrics and Audio

Sarkodie Shout out lyrics

[Hook]
ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ
Me de me flow no be mia wo ama w’akam sɛ
Punch no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ
[Verse 1]
Tie! Me nni bi na me te dɛɛm dwen me ho na obi de ne kasa pii dwa m’aso mu sɛ ɔ-dare me sɛ me yɛ barima a me nsi me bo na me nfa no nkɔ kasahare akansie na ɔno na okuta tongue-twisiting
Hwɛ no, fiti mmerɛ a me droppe “Lay Away” kɔ bisa Ghanafoɔ, nobody dey fit do am like I do am
Cos ɛmmerɛ a mehyɛɛ aseɛ sɛ me rappe deɛ na mo mo susua nti me bue m’ano a please stop, listen
Mo de mo kalabuley rap no bɛ toto King Sark


Yɛ a na me bo so nfono me koraa na mepɛsɛ me fe
Kɔ kɔ checke me record, mmerɛ a na me yɛ kasahare no na me dominate like I dey do right now
Gucci rap no afiri Lamborghini, Maserati, sɛ me starte pɛ wobɛte gboom na wo yɛm ahye wo
Mma mo nfa mo nkoraa nneɛma no mmɛhyɛ me abufuo na me pie a, ɛnneɛ chale hommie you for back down
Sodom and Gomorrah ntɔkwa na mo hwehwɛ deɛ a mo mbra na me nserve mo na tackashie no a moyɛ no m’apa ho dada
Me nni bi koraa mpo no na ɛnnyɛ me kakra a me de bɛ massacre beat no ama n’aka ne dompe
Bitch ass niggas a mo de me din adane marketing tool na dabiaa mo tete radio so na ‘fvck Sark’
Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo bɛnya mo daily bread afei na m’aba mo so
Mo npepa moanim mɔ osey
[Hook]
ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ
Me de me flow no be mia wo ama w’akam sɛ
Punch no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ
Ama w’akam sɛ, w’akam sɛ, ama w’akam sɛ (x2)
[Verse 2]
Me na m’aba na m’ayɛ no kyaka kyaka basabasa sɛ me bu mo muthafocka
Hwɛ me de rap tu mo kaka
Mo nfa mo nkukukaka, na mo nkɔ pɛ baabi papa
Na mo gyina Kibi na commot for there, you be rapper
Kɔm de wo papa
Hwɛ m’agye me din wɔ Paga
Te me nwom a na w’ataba, one more, kabakaba
Nobody be badder badder
AK, kagakaga
Ghana, me na me yɛ kapo papapapa
Nyɛ nneɛ wobɛ kyerɛ me na mɛyɛ
Me nipa dua no Aluminium, bauxite, gold na yɛde afra
Me na me kuta the master key
Sɛ mo yɛ biribi na me nka ho a gye sɛ me ka sɛ obiaa mmra
Forgette yawa no na w’apɛde no na gye nsam
Sɛ me te chain a mewu nti ma me nwu no kora kora
Nyɛ moafɛ ne me
Medeɛ mo goro me ho a mɛ murder wo na me de woayɛ aponkye nkrakra
Adɛn na mo firi sɛ mo aweakie me bolt joint
Kɔ na kɔhwɛ score board mo wɔ low point
Yɛse nnipa bɛba nnipa bɛba nso,
Still ah me na me kuta ahenkyɛ no, ma m’asom ndwo me, no noise
Work too hard for you bomb ass niggas
Don’t fuck around like a port side nigga
Me firi kasahare, Adom FM adaworoma
We are big, and we still getting bigger
[Hook]
ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ
Me de me flow no be mia wo ama w’akam sɛ
Punch no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ
Ama w’akam sɛ, w’akam sɛ, ama w’akam sɛ
ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ
Me de me flow no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ
ɛbɛ sɔ wo kɔn ama w’akam sɛ
Ama w’akam sɛ, w’akam sɛ, ama w’akam sɛ

Sarkodie Shout out lyrics

Comments

Popular posts