Small Doctor-Penalty Lyrics

small-doctor-penalty

Small Doctor – Penalty Lyrics

If you no get money hide your face 
You can call me small doctor Omo iya teacher eh eh
Won ti gba penalty lo throwing Gben Gben gben
Gben Gben gben Gben Gben 
gben Gben Gben gben Gben Gben rin Gben 
rin gben Gben Gben ren Gben ren
 gben Gben gben rin gben rin gben Gben gben
 ren gben ren gben Omo better ye ma sun Gba 
ko je ayin Ye ma sun beere ijo oya Gben Gben
 rin Gben rin gben Gben Gben ren Gben ren gben 
Gben Gben rin Gben rin gben Gben gben ren gben
 ren gben Ijo ti mo jo laana to pa ariwo Eni ko, ola 
nko otun la ewe Awa la ni ilu ati orin ema jo
 loooo Omo iya teacher ayin Awon girls ti won le, 
won ti Gbe water bottle won da ni. Oya ye ma sun,
 gba ko je ayin, ye ma sun beere ijo Oya Gben Gben 
rin Gben rin gben Gben Gben ren Gben ren gben Gben 
Gben rin Gben rin gben Gben gben ren gben ren gben 
My belle ooo, my head ooo Ori mi My belle ooo, my
 head ooo I no won dea upload throw back money 
mo My head ooo Lo jo ju mo ayin Je ki fresh ma 
wole My head ooo Aremo guide, baddo osa you
 dea gather My head ooo Small Berry rahmo 
jago tunde wire My head ooo Tunde more eh eh Nine, 
Niger, Senegal, gogo, orangeee, limpopo zabezee ayin
 Omo better ye ma sun Omo ahlaja Gba ko je 
ayin Ye ma sun expenses beere ijo Aboki wire Gben 
Gben rin Gben rin gben Gben Gben ren Gben ren gben 
Gben Gben rin Gben rin gben Gben gben
 ren gben ren gben Ewon ni gucci osi ayin 
gather osi Won lo polowo lori instagram 
Ewon ni versaceeee osi ayin Odun tuntun 
lawa yin Awa ofe ise osi ayin Owo to gbon
 leeti ayin, to wu wo lowo Omo better ye ma sun, 
gba ko je ayin Ye ma sun beere ijo oya Gben Gben
 rin Gben rin gben Gben Gben ren Gben ren gben 
Gben Gben rin Gben rin gben Gben gben ren gben
 ren gben Ijo ti mo jo laana ton pa ariwo Eni ko, ola 
nko, otunla ewe Awa laani ilu ati orin ema jo loooo 
ayin I say keep your money ayin keep your women
 Awon Omo better is present hide your face Calm 
down alaye no go play penalty go throwing ooo ayin 
Who no you do you ayin Eni mo ni loseni ayin 2-ts boys
 opo leti da si Igboro ayin You can call me small doctor akeweje oga nla Ayin Omo iya teacher Osa mo ah Iyanu ma shele

 

Small Doctor – Penalty Lyrics

 

Comments

Popular posts